Nimitysuutinen

30.8.2019

Karl-Wilhelm Hundertmark on nimitetty puimuriliiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtajaksi ja Sami Seppälä on nimitetty johtamaan asiakastukea, tilaus-toimitusprosessin hallintaa sekä jälleenmyyjäyhteistyön kehitystä.

NIMITYSUUTISIA

Karl-Wilhelm Hundertmark, Director Sales and Marketing, Combine Harvesters

Karl-Wilhem Hundertmark on nimitetty puimuriliiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtajaksi, vastuualueenaan globaalit toiminnot. Tehtävässään hän vastaa ja kehittää markkinoinnin ja myynnin liiketoimintaa yhdessä nykyisten ja tulevaisuudessa kasvavien jälleenmyynti- ja partneriverkostojen kanssa. Karlin pitkäaikainen kokemus puimuriliiketoiminnasta Claasilla ja hänen kokemuksensa myynnistä yhdistettynä asiakasorientoituneeseen työskentelytapaan, tekee hänestä varsin sopivan henkilön tähän positioon. Karl raportoi toimitusjohtaja Jussi Malmille ja on osa yhtiön johtoryhmää. Nimitys astuu voimaan heti.

Sami Seppälä, Director Customer Care, Dealer and Order Management

Sami Seppälä on nimitetty johtamaan asiakastukea, tilaus-toimitusprosessin hallintaa ja jälleenmyyjäyhteistyön kehitystä. Vesa Jauhiainen siirtyy uusien haasteiden pariin talon ulkopuolelle. Samilla on yli 20 vuoden kokemus Sampon tuotteista, jälleenmyyntiverkostosta ja asiakkaista useasta roolista käsin, mikä yhdessä asiakasorientoituneen työskentelytavan kanssa tekee hänestä erityisen sopivan henkilön tähän tärkeään rooliin. Sami on vastuussa asiakastuen, teknisen dokumentoinnin, varaosaliiketoiminnan ja jälleenmyynnin johtamisesta ja kehityksestä sekä puimuri- että metsäkoneliiketoiminnan alueilla. Lisäksi Sami vastaa Joint Venture -projekteista. Sami raportoi toimitusjohtaja Jussi Malmille ja on osa yhtiön johtoryhmää. Nimitys astuu voimaan heti. Toivotan onnea ja menestystä Karlille ja Samille heidän uusissa rooleissaan ja pyydän teitä tarjoamaan heille täyden tukenne. Jussi Malmi CEO Sampo-Rosenlew

« Takaisin