POLAND – Leikkuupuimuri

POLAND

PARTNERAgro Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 13,
15-620 Białystok
http://www.partneragro.pl

Janusz Lutostański

Tel. +48 697012848

Radosław Drobotko

Tel. +48 661500558